Trọng sinh chi tân quý công tử

Trọng sinh chi tân quý công tử_ chương 4

Chương 4 Kì Tuyển ôn nhu Gần đây mỗi ngày Hạ Linh đều đem Hạ Trĩ mang theo trên người, vô luận là người làm Hạ gia hay nhân viên Hạ thị đều cảm nhận được vị giám đốc lạnh lùng lúc xưa nay trở nên ôn nhu, hơn nữa mỗi ngày đều có thể… Continue reading Trọng sinh chi tân quý công tử_ chương 4