Tuyệt sắc

Tuyệt sắc_chương 38 (Hoàn ^^)

Chương 38 (Hoàn ^^) Hôm nay, Phương Tý Thần vừa đến công ty, liền cảm nhận được không khí kì lạ.   “Quản lí Phương. Chủ tịch cho mời ngài.” Một thư kí nhìn hắn nói, vừa khách khí vừa tức giận mời hắn.   Xong rồi xong rồi. . . chẳng lẽ là bởi… Continue reading Tuyệt sắc_chương 38 (Hoàn ^^)