Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập tam chương

Đệ thập tam chương Tiêu Lâm quay đi vội vàng, Lăng Thư Minh đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn mạnh mẽ xâm nhập bóng đêm biến mất vô tung, liền thở dài một hơn.   Tàng bảo đồ nghĩa phụ đã  giao cho hắn , chỉ còn chờ nghĩa phụ an bài… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập tam chương

Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ tam chương

Đệ tam chương Đồng tính luyến ái ta cũng không phải chưa thấy qua, từ cổ đại đến hiện đại, từ  ngoại quốc đến Trung Quốc, khắp nơi đều có, chẳng qua là thời điểm dùng từ đó trên người thân của mình, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, đặc biệt người đó… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ tam chương