Thủy nhân duyên

Thủy nhân duyên_ Đệ bát chương

Đệ bát chương Khê Nhược thỏa mãn nhìn nam nhân trước mặt đang lang thôn hổ yết càn quét thức ăn, trên mặt hắn không dấu được ý cười. “Nhìn chằm chằm ta làm gì, ăn này nọ một chút như vậy liền no sao?” Đạm Tình một mặt hướng miệng mình một cái chân… Continue reading Thủy nhân duyên_ Đệ bát chương