Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương   “Hiệu trưởng.”   Đối với lão sư điều cơ bản nhất phải là có phép tắt, dù cho lão sư có cầm đao muốn chém ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn mà nói  “Lão sư xin ngài chém a.” Đây mới là một đệ tử tốt.   “Ân, Long Kỳ ngươi… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ ngũ chương

Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_Đệ tứ chương

Đệ tứ  chương Làm một nam sinh, nếu  nói ra sợ ngồi xe nhất định sẽ bị người nhạo báng. Nhưng là mỗi lần ngồi trên xe đua Ferrari hoa sen của bé heo , ngoại trừ kinh hồn tán đảm cũng không thể tìm được từ nào khác để hình dung. Ta nghĩ người có thể dùng… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_Đệ tứ chương