Thỏ thích ăn Lang

Thỏ thích ăn lang_20

20 Thỏ thích lang Mặt trời mọc, xong một vòng tuần hoàn. Không biết đây là lần thứ mấy, chỉ là cảm thấy đã trải qua thật lâu thật lâu… Quảng Hàn cảnh, khác nhân giới. Nhân giới mặt trời mọc mặt trời lặn tuần hoàn, thành một người. Mà ở Quảng Hàn cảnh, trong… Continue reading Thỏ thích ăn lang_20