Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Vỹ thanh

VY THANH    Một năm sau. Thuận lợi đến tương lai, Huyễn Thế cố gắng học tập hết thải mọi việc, dựa vào trí tuệ trời sinh cùng sự cố gắng, Huyễn Thế trên cơ bản đã thích ứng với tương lai cuộc sống. Dựa vào bản lãnh, hiện tại Huyễn Thế là phó tổng… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Vỹ thanh

Ngọc diện diêm vương

ngọc diện diêm vương_ Đệ thất chương

ĐỆ THẤT CHƯƠNG   “Long công tử, ngươi tỉnh chưa, ta tới thăm ngươi.” Thanh âm chảy nước rơi vào tai của Long Phong. Lại là huynh muội Chung gia, không biết vì sao, Huyễn Thế thế nhưng lại để đối thủ một mất một còn vào nhà. Không để ý tới Chung Thực sự… Continue reading ngọc diện diêm vương_ Đệ thất chương

Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Đệ lục chương

ĐỆ LỤC CHƯƠNG   “Xin hỏi công tử là Long Phong?” Một câu nói làm cước bộ của Long Phong dừng lại, Long Phong nghĩ rằng, tại cổ đại này, sẽ có ai nhận thức chính mình sao? Nhìn lại, nguyên lai hai ngốc tử đã muốn hoàn hồn, còn hướng mình đặt câu hỏi.… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Đệ lục chương

Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Đệ ngũ chương

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG Nghĩ đến cả đời cũng sẽ không gặp người Chung gia, nhưng oan gia ngõ hẹp, đi trên đường lớn, hắn chính là lại đụng vào tỷ muội Chung Thực. Bị bắt đến ngõ cụt, Chung Thực cầm kiếm, chỉ vào Huyễn Thế nói: “Ngươi tên tai họa này thế nhưng không… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Đệ ngũ chương

Ngọc diện diêm vương

Ngọc diện diêm vương_ Đệ tứ chương

ĐỆ TỨ CHƯƠNG   Mê mang trong đêm, Long Phong tăng cước bộ, trên đường về nhà. Nữ nhân cổ đại thật đúng là danh bất hư truyền, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, khó trách nam nhân đều thích đến kỹ viện như vậy. Nhưng là, đối mặt đám nữ nhân xinh đẹp kia,… Continue reading Ngọc diện diêm vương_ Đệ tứ chương