Tuyệt sắc

Tuyệt sắc_chương 30

Chương 30               “Quản lí ~~ anh biết không? Hôm nay là sinh nhật của tôi” buổi chiều, lúc gần giờ tan tầm, mọi người bắt đầu thảo luận.   Người nói chuyện chính là một đồng sự nữ bình thường, mọi người chính là thảo luận như thế nào để thay nàng mừng… Continue reading Tuyệt sắc_chương 30