Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhất chương

Đệ nhất chương Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ta, nhưng mà trong nhà ngoại trừ quản gia cùng người hầu, cũng chỉ còn lại có ta.   Vốn ta nghĩ vì thời gian đặc thù của phụ thân, phụ thân bạn rộn ngày thường không gọi điện hỏi thăm cũng là… Continue reading Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhất chương