Trọng sinh chi tân quý công tử

Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 62

Mất bản raw rồi bà con ạ, làm dựa trên bản qt nên không chính xác. Bà con thông cảm. Chương 62: Ywen Kiện xuất hiện 15 tháng giêng, năm mới cũng đã qua. Ngày nhàn nhã ngắn ngũi trôi qua, bắt đầu năm mới học tập cùng làm việc . Hạ trĩ nức nở… Continue reading Trọng sinh chi tân quý công tử_chương 62