Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_phiên ngoại : Vong xuyên nguyệt

Phiên ngoại: vong xuyên nguyệt   Xuyên qua mười hai tầng cẩm thạch, lăng tẩm sạch sẽ đứng sừng sững, yên lặng hiên ngang. Giống như chuyện cũ xa xưa, hoặc giống như ước hẹn thật lâu trước kia, đế vương tuổi trẻ, búi tóc cũng rối loạn, cước bộ rải rác, lảo đảo bước… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_phiên ngoại : Vong xuyên nguyệt

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập thất chương

ta khóc vì Lăng Huyền Tế Đệ thập thất chương “Hoàng huynh……” Tiêu Lâm cuối cùng nhịn không được, lo lắng kêu lên một tiếng.   Một khắc sau khi áp giải Lăng Thư Minh đi, Tiêu Diễn liền lăng lăng nhìn long ỷ, không nói một câu. Sự sâu kín ẩn hiện trên khuôn… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập thất chương

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập lục chương

Đệ thập lục chương Đêm đã khuya, hoàng đế Tiêu Diễn còn không có nghỉ ngơi. trong kim điện chỉ có ai người hắn và tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không chuyển mắt vào một khối đá cẩm thạch. Ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng binh loạn,… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_đệ thập lục chương

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập ngũ chương

Đệ thập ngũ chương Tiêu Lâm vừa đi, Lăng Thư Minh liền tỉnh dậy. Cả người đau nhức, cổ họng khô cạn. Mỏi mệt giống như vừa chạy mấy chục dặm đường. Trợn mắt nhìn thấy trướng màn màu xanh, hắn che trán khởi động thân mình, làm sao hắn lại ngủ ở trên giường?… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập ngũ chương

Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương “Vương gia, Lăng công tử vài lần tìm ngài, dựa theo ngài phân phó, ta dặn xuống dưới, hắn sẽ không hỏi nữa . Phát giác công lực bị chế hậu, Lăng công tử từng hỏi quata trong đồ ăn có dược, trùng hợp vào đúng ngày Vương gia cho đình… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập tứ chương