Trung khuyển

Trung khuyển

Trung khuyển Tác giả: XJDEbaiding Thể loại: hoan hỉ oan gia, 1×1, thần tiên ma quái. Nhân vật chính: Đại Yến, Đại Tước. Tiến trình: Hoàn Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1465968 Edit: Lâm Mộc Miên Chính Văn Chủ nhân còn chưa thức dậy, nhưng tôi đã không kiềm được mà kích động sủa ầm ĩ. Nguyên nhân là vì tối… Continue reading Trung khuyển