Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_143

Chương 143: Đánh tan kẻ thù. “Có súng trực tiếp đánh gục, không súng để lại một hơi thở!” Mộ Dung Phong bình tĩnh dặn dò, sau đó lại ấn bộ đàm:“Lúc nào mới đến?” Đa Nạp là quý tộc châu Âu, từ giây phúc hắn đến Tần gia, Mộ Dung Phong đã biết tùy… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_143