Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_142

Chương 142 : Phục kích Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, lần này, Tiêu Dật mở một cuộc họp quy mô nhỏ trước cuộc họp thường kỳ. “Bọn họ còn đang chèn ép chúng ta?” “Đúng vậy, tuần này thông cáo của chúng ta liên tục bị giảm, có người mới đó đã… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_142