Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_141

Chương 141 Biết được liên tục cả tuần Uông Hải đều không có xuất hiện ở giải trí Uông Dương, Tiêu Dật thoáng gật gật đầu, chuyện này nằm trong dự đoán của cậu, xem ra độ nhẫn nại giữa cha vợ với con rể phong lưu thấp hơn cha ruột rất nhiều. Đang suy… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_141