Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_139

Chương 139: o[∩_∩]o Từ lão gia nhận lời mời của Tần lão gia, dự định đến Tần gia làm khách vài ngày, trước khi đi xách theo Tiêu Thần đang cùng Tần Mộc mắt to trừng mắt nhỏ. Trước khi Tần lão gia đi nhìn Tiêu Dật thản nhiên hỏi một câu:“Tự con đến hay… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_139