Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_137

Chương 137: Lễ khánh thành [1] Ngày 11 tháng 11 năm xx11, tập đoàn giải trí thái tử đúng giờ cử hành lễ khánh thành, Tiêu Dật cùng Tần Mộc đứng ở giữa, bên cạnh là Diệp Thanh Mộc Tề Bân Tiêu Thần cùng các vị thành viên hội đồng quản trị, dưới tiếng phái… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_137