Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_133

Chương 133 Phản kích [2] Vài ngày sau, phiên tòa của Nhiêu Thiến dưới sự tuyên truyền rầm rầm rộ rộ của giới truyền thông cuối cùng cũng xong, mấy người kia đều bị phán tội, tất cả mọi người cảm thấy hả lòng hả dạ, mà Nhiêu Thiến, từ đầu tới cuối đều là… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_133