Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_126

126 Cạm bẫy [2] “Cơ hội đã cho cô, cũng đừng làm cho tôi thất vọng.” Vừa mới nhận được tin chính xác Uông Hải không nhanh không chậm gọi cho một điện thoại khác. Giọng nói đầu bên kia điện thoại ngọt ngào mềm mại:“Uông tổng, đã đến bước này, chỉ cần ngài đưa… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_126