Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_125

125 Cạm bẫy Đối với việc đóng phim, thái độ của Tiêu Dật thật sự nghiêm túc, cho nên đối với việc Lưu Tùng mượn lý do này kéo cậu ra khỏi chỗ Nhiêu Thiến cũng không có để ý, mà là cẩn thận nghe Lưu Tùng nói chuyện kịch bạn. Lưu Tùng thấy Tiêu… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_125

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_124

Đăng xong mới biết chương này làm rồi TT^TT, có sửa lại chút đỉnh so với chương cũ. Chiều nay có 125. 124 “Chị ta còn già hơn mẹ của tôi, anh cảm thấy tôi với chị ta có thể có cảm giác gì?” Tần lão gia nhìn trong dáng vẻ ngầm giận dữ của… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_124