Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_122

122. Say rượu   “Nếu là do hắn yêu cầu , vậy dựa theo ý của hắn mà sửa đi, Lưu đạo cũng không dễ dàng gì, bên tôi không sao.” Trên mặt Chu Cầm lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn không ra một chút không tình nguyện.   Nghe lời Chu… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_122