Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_121

121. Khoảng cách [3] “Tiểu Dật, về chuyện đó anh hy vọng em có thể suy nghĩ thêm một chút, chúng ta hiện tại thật sự không cần thiết phải gây chuyện với Lục Hiểu Minh, em cũng sẽ không hy vọng chú út bị quấy rầy đi.” Tần Mộc chậm rãi nói xong những… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_121