Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_120

Chương 120: Khoảng cách [2] Hôm nay, Tần Mộc cuối cùng không có tìm được lúc thích hợp mở miệng nói với Tiêu Dật chuyện này, Tiêu Dật cuối cùng cũng không có đợi được Tần Mộc hỏi, đêm nay, hai người ngủ đều nhăn mi, chỉ là cơ thể vẫn theo bản năng mà… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_120

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_119

Chương 119: Khoảng cách [1] “Tôi đã biết.” Cúp điện thoại, Tần Mộc đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Tiêu Dật đang ở trong hoa viên, cùng Tiêu Thần không biết nói cái gì, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, sau khi lớn lên ngũ quan của Tiêu Dật mở… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_119

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_118

Chương 118: Uống rượu [3] Đến lúc ăn xong, Tề Bân lắc lư muốn đi trả tiền, lại bị bạn cùng phòng bên cạnh hắn đè lại, một người tửu lượng tốt thấy được lập tức đứng dậy đi thanh toán tiền, sau đó để cho Tiêu Dật gọi điện thoại cho Đa Nạp cùng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_118