Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 116

Chương 116: Uống rượu [1] Thành viên của hai đội lần này thoạt nhìn đều có chút buồn cười, trên mặt tất cả hoặc nhiều hoặc ít đều có vết bầm, trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai đội… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 116