Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 115

Chương 115: Trường cao trung [9] Một đêm này có rất nhiều người không ngủ, tập thể phóng viên tập thể lên đường muốn lấy tin tức mới nhất, phải biết rằng từ ba năm trước đây sau khi Tiêu Dật nhận được giải Kim Phượng, độ yêu thích của nhóm fan đối với cậu… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 115

Thỏ thích ăn Lang

Thỏ thích ăn lang_20

20 Thỏ thích lang Mặt trời mọc, xong một vòng tuần hoàn. Không biết đây là lần thứ mấy, chỉ là cảm thấy đã trải qua thật lâu thật lâu… Quảng Hàn cảnh, khác nhân giới. Nhân giới mặt trời mọc mặt trời lặn tuần hoàn, thành một người. Mà ở Quảng Hàn cảnh, trong… Continue reading Thỏ thích ăn lang_20