Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 107

Chương 107: Trường cao trung [1] “Tần Mộc, có thể nhờ cậu một chuyện không?” Một người nữ sinh ngăn ở trước mặt Tần Mộc, đỏ mặt, vặn tay, lắp bắp nói. Tần Mộc vừa nhìn là biết bạn nữ này tới để làm chi, trong lòng cũng không có cảm thấy không vui, lập… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 107

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 106

Chương 106: Siêu sao trở lại [ hạ ] Đêm giáng sinh, trong nhà lớn Tần gia rất là náo nhiệt, Tiêu Dật còn nhận được một cái túi nhỏ, bên trong rõ ràng là một trái táo lớn. Tần Mộc không cần đoán cũng biết là ai đưa tới! Quả nhiên, qua không bao… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 106