Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 104

Chương 104:Số đặc biệt lễ thất tịch Đây là câu chuyện xảy ra ở rất nhiều năm về sau. Chuyện kể là, lễ thất tịch một năm nữa lại đến. Sáng sớm, Tần Mộc lần đầu tiên gọi điện thoại qua cho Tiêu Thần, đầu bên kia vang vài hai hồi, đã có người nhận,… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 104