Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 103

Chương 103: Tần Mộc thấy nguy cơ Tươi cười trên mặt Tiêu Dật không thay đổi, răng nghiến vang kẽo kẹt kẽo kẹt, nửa ngày mới bật ra một câu:“Được!” Tần Mộc đứng ở bên người nó lại nghe ra trong từ này ẩn giấu sát khí! Bạch Ức Hàn cong khóe miệng lộ ra… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 103

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 102

Chương 102, hai năm sau comeback [ tam ] Trên sân khấu, lại thêm một người nhận được giải, người nhận giải đang đang cầm cúp phát biểu lời cảm ơn nghìn bài như một. Dưới đài, Tần Mộc kề bên Tiêu Dật, nghiêng đầu ghé vào tai nó nhỏ giọng nói thầm, đơn giản… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 102