Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 101

Chương 101: hai năm sau comeback [2] Lễ trao giải Kim Phượng adward là giải nổi tiếng của giới giải trí, chỉ cần có thể đạt được đề cử của giải Kim Phượng, vậy ý nghĩa là ngôi sao đó từ hạng hai hạng ba tiến lên hạng nhất, ở giới giải trí không được… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 101

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 100

Chương 100: Hai năm sau comeback[1] Các giáo viên cùng với nhóm phụ huynh vẻ mặt bát quái mà nhìn bọn nhỏ “Yêu sớm”, toàn bộ vườn trường tràn ngập bong bóng phấn hồng bay bay, thế giới tình cảm của bọn nhỏ thật phong phú, cũng thật kỳ lạ, cái gọi là yêu đương của… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 100