Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 99

Chương 99: Các trưởng bối điều, giáo [3] Trong nhà Tần gia, tổng quản đại nhân hơi hơi khom người:“Lão gia, lúc trước không phải nói muốn cho hai vị tiểu thiếu gia học ngoại trú , sao lại để cho bọn họ trọ ở trường ?” Tần lão gia tai mắt khắp nơi, từ… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 99

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 98

Chương 98: Các trưởng bối điều, giáo [2] Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tiêu Dật tỉnh lại, bên cạnh đã trống rỗng, lần này nó cũng không để ý , xoa xoa mắt, mặc cho Mộ Dung Phong dẫn nó vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt sửa sang lại ổn thỏa, dưới… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 98