Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 96

Chương 96: Yêu sớm [5] Bởi vì Tần Mộc có chút rạo rực mà làm ra một quyết định sai lầm, cuối cùng làm cho hắn cùng Tiêu Dật chiến tranh lạnh, nói đúng ra là Tiêu Dật đơn phương chiến tranh lạnh. Trên cơ bản, từ lúc bị Tiêu Dật bỏ tay ra, Tần… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 96