Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 93

Chương 93: Yêu sớm [2] Tề Bân vẫn đang lên mặt bị Tiêu Dật mắng hai câu, ở trong lòng Tề Bân, Tiêu Dật khác Tần Mộc, tuy rằng luôn cùng Tần Mộc đánh nhau, nhưng mà ở sâu bên trong nội tâm, Tề Bân cảm thấy Tần Mộc cùng mình vẫn có chút giống… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 93