Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 92

Chương 92: Yêu sớm [1] Sau khi các học sinh tìm được lớp của mình phải đến lớp học bảo cáo, phòng học sơ trung lớn hơn ở tiểu học rất nhiều, số lượng học sinh mỗi lớp cũng nhiều hơn tiểu học một ít, trong phòng học rất ồn ào, hai vị giáo viên… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 92