Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 91

Chương 91: Nên chia phòng ngủ [3] Mộ Dung Phong giúp Tiêu Dật chuẩn bị phòng, hoàn toàn là phỏng theo phòng ngủ của Tần Mộc, thậm chí ngay cả một ít món trang trí quý giá gì đó cũng tìm đến. Không thể không nói, Mộ Dung Phong vì Tiêu Dật đã tốn một… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 91