Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 90

Chương 90: Nên chia phòng ngủ [2] “Không muốn!” Còn không chờ Tần Mạch Nhiên nói cho hết lời, Tần Mộc liền vươn cổ thở phì phì từ chối. Phản ứng của Tần Mộc nằm trong dự đoán của Tần Mạch Nhiên, giơ tay sờ sờ đầu Tần Mộc, vừa kiên nhẫn tiếp tục nói:“Nay… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 90