Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 89

Chương 89: Nên chia phòng ngủ [1] Tiêu Dật nhìn Liêu Siêu cùng Dương Băng run rẩy khóe miệng đổi đề tài, âm thầm làm một chữ V trong lòng, đối phó loại MC từng trải này, thay vì ngồi chờ chết chẳng bằng chủ động xuất kích, vây Nguỵ cứu Triệu, nhắc tới Bạch… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 89