Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 88

Chương 88: Lên chương trình [4] “Xin chào! Tiểu Thái Tử điện hạ, tiểu trung khuyển Mộc Mộc, chị muốn hỏi một chút, hai em ai công ai thụ?” Nghe được câu hỏi này, Tần Mộc cùng Tiêu Dật liếc mắt nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia không… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 88