Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 83

Chương 83: Trưởng thành [3] Từ sau sự kiện “Đái dầm” ngày đó qua đi, hai đứa nhỏ đều trớn ở trong phòng không đi ra ngoài nữa, Tiêu Dật là vì răng rụng, mà Tần Mộc thì bởi vì bị chê cười. Nếu không phải Tần gia có gia quy, người một nhà đều… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 83

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82

Chương 82: Trưởng thành [2] “Tiểu Dật, ngoan, mau tới cho ông xem răng đã dài ra chưa.” Bị từ chối vô số lần, chóp mũi đều sắp có màu như tro bụi  Tần lão gia lần thứ vô số +1 mở miệng chọc ghẹo Tiêu Dật. Bên này Tiêu Dật vừa ngủ trưa dậy… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82