Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 81

Chương 81: Trưởng thành [1] Trần Minh rất vừa lòng phân đoạn cuối này, Tiêu Dật cùng Tần Mộc biểu hiện rất tốt, hoàn toàn không có dấu vết giả bộ, vô cùng tự nhiên lưu loát. Chỉ là, lúc nhìn thấy đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Tần Mộc, Trần Minh cũng có… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 81

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 80

Chương 80: Thách thức mới [3] Kết cục của bộ phim điện ảnh, tất nhiên là tà không thắng chính, đối với nhân loại, loại nhân bản không có suy nghĩ này không thể nghi ngờ chính là cỗ máy giết người, tất nhiên là thuộc phe tà, Diệp Thanh Mộc chỉ huy một đám… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 80