Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 79

Chương 79: Thách thức mới [2] “Ngừng!” Trần Minh hô to một tiếng, mọi người nghe được trong tiếng nói này có cơn tức ngầm, đều rụt cổ, đều nghĩ lần này đứa nhỏ có lẽ sẽ bị dạy dỗ, ánh mắt nhìn về phía nó không khỏi có chút đồng tình. Trần Minh hít… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 79

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 78

Chương 78: Thách thức mới [1] “Nếu như không biết đàn, em làm dáng một chút, để anh đàn là được rồi.” Bạch Ức Hàn nghiêng người hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Dật. Lời này nếu đặt ở nơi khác có lẽ là ý tốt, nhưng mà, từ trong miệng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 78