Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 72

Chương 72: Tốt nghiệp … “Hiệu trưởng, buổi lễ tốt nghiệp đã chuẩn bị xong, đây là bài diễn thuyết.” Hiệu trưởng cầm bài diễn thuyết, bỗng có muôn vàn xúc động:“Cuối cùng cũng tiễn được mấy tiểu tổ tông kia đi.” Nhớ tới trong bốn năm này, mấy đứa nhỏ kia, lúc nào cũng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 72