Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 70

Chương 70: Đi học [2] Nhóm người lớn đứng ở ngoài cửa, hai giáo viên chỉ huy đám trẻ xếp hàng theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì học sinh tới nơi này học đều là tiểu tổ tông, một đứa cũng không thể đắc tội, cho nên chỗ ngồi trong phòng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 70