Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 68

Chương 68: Phải đi học [3] Nhìn thấy người tới, Mộ Dung Phong đẩy gọng kính mắt, cảm thấy lần này mình không cần làm người xấu. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Bạch Ức Hàn một cái, thấy hai tay hắn trống trơn, lập tức mím môi, quay đầu không để ý tới. Bạch Ức… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 68