Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 66

Chương 66: Phải đi học [1] “Bảo bối, mau tới cho mẹ ôm một cái.” Lam Kỳ đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên thảm xem truyện tranh đồng loạt quay đầu lại, hai đôi mắt to xinh đẹp một xanh một đen chớp chớp, rất nhanh, Tần Mộc… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 66

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 65

Chương 65: Tần lão gia [3] “Tiểu thúc, ông nội nói chuyện gì với tiểu Dật mà lâu như vậy?” Tần Mộc kéo Tần Thái Nhiên lo lắng hỏi. Tần Thái Nhiên nhún nhún vai:“Tiểu Mộc, chuyện này chú cũng không biết mà.” Tần Mộc liền rầu rĩ. Đa Nạp nhìn Mộ Dung Phong chỉ… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 65