Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 63

Chương 63: Tần lão gia [1] Từ lúc bệnh thuỷ đậu bắt đầu lặn, Tiêu Dật lại sống được hai ngày tốt đẹp, nhưng đến lúc kết vảy, lại tiếp tục bị ngứa, nhưng mà lúc này không có cách gì, chỉ có thể chịu đựng, nhóm người lớn thấy đứa nhỏ mở to đôi… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 63