Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 84

Chương 84: Trưởng thành [4] Lúc nhận được điện thoại Mộ Dung Phong, Tần Mạch Nhiên đang ở công ty họp, bởi vì tháng trước lợi nhuận của công ty bị giảm xuống, lúc này hắn đang nghiêm mặt, tạo áp lực với các vị giám đốc, lúc Mộ Dung Phong điện thoại đến, áp… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 84

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 83

Chương 83: Trưởng thành [3] Từ sau sự kiện “Đái dầm” ngày đó qua đi, hai đứa nhỏ đều trớn ở trong phòng không đi ra ngoài nữa, Tiêu Dật là vì răng rụng, mà Tần Mộc thì bởi vì bị chê cười. Nếu không phải Tần gia có gia quy, người một nhà đều… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 83

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82

Chương 82: Trưởng thành [2] “Tiểu Dật, ngoan, mau tới cho ông xem răng đã dài ra chưa.” Bị từ chối vô số lần, chóp mũi đều sắp có màu như tro bụi  Tần lão gia lần thứ vô số +1 mở miệng chọc ghẹo Tiêu Dật. Bên này Tiêu Dật vừa ngủ trưa dậy… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 81

Chương 81: Trưởng thành [1] Trần Minh rất vừa lòng phân đoạn cuối này, Tiêu Dật cùng Tần Mộc biểu hiện rất tốt, hoàn toàn không có dấu vết giả bộ, vô cùng tự nhiên lưu loát. Chỉ là, lúc nhìn thấy đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Tần Mộc, Trần Minh cũng có… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 81

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 80

Chương 80: Thách thức mới [3] Kết cục của bộ phim điện ảnh, tất nhiên là tà không thắng chính, đối với nhân loại, loại nhân bản không có suy nghĩ này không thể nghi ngờ chính là cỗ máy giết người, tất nhiên là thuộc phe tà, Diệp Thanh Mộc chỉ huy một đám… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 80