Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 62

Chương 62: Chương chuyển tiếp Đến ngày thứ ba, bệnh thủy đậu của Tiêu Dật dần dần có biến đổi, không còn nổi dày đặc trong suốt như sương sớm nữa, mà là có chút đục ngầu, sau khi Tiền Đa xem qua, xác định đây là dấu hiệu tốt, mấy người lớn cuối cùng… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 62