Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 59

Chương 59: Tiểu thị vệ đến [5] “Tiểu Dật, em có đói bụng hay không? Anh mang món ngon đến cho em đây.” Tần Mộc vừa vào cửa liền ồn ào. Lúc này trên người Tiêu Dật đang ngứa vô cùng, Tiêu Thần đang cầm thuốc Đông y bôi lên chấm đỏ trên người cho… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 59