Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 58

Chương 58: Tiểu thị vệ đến [4] “Tiểu Dật, trên người anh đau, trên người Mộ Dung Phong cũng đau! Đều đau muốn chết!” Thấy ba người kia đi rồi, lại có Tần Thái Nhiên làm chỗ dựa, Tần Mộc lập tức lăn lộn trên sô pha khóc lóc om sòm. Tiêu Dật thò đầu… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 58