Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 57

Chương 57: Tiểu thị vệ đến [3] Mộ Dung Phong nhanh chóng xốc Tần Mộc đang sững sờ qua một bên, không ngờ động tác người nọ nhanh hơn, thấy kiếm đầu tiên không trúng, trường kiếm đổi hướng, đuổi về phía Tần Mộc, Mộ Dung Phong trong lòng kinh sợ, lập tức lùi nhanh… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 57

Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 56

Chương 56: Tiểu thị vệ đến [2] Buổi sáng Bạch Ức Hàn không có lịch quay, nghe được Tiêu Dật nổi thủy đậu, liền phấn khởi, chuẩn bị chút đồ liền đến bệnh viện, lúc vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Dật đang nằm ở trên giường, mắt to ướt át, đôi mắt còn có… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 56